Изпълнителят има 2 месеца, за да приключи с всички възложени задачи./ БНТ