Щангите във Варна празнуват 70-годишен юбилей! Вижте славната история на железните мъже и жени

09.11.2018 / 07:49 1

Един от най-успешните и титулувани спортове в България - вдигане на тежести, навърши 70 години във Варна. По този повод тази вечер в Спортпалас поколения щангисти, донесли славата на любимия им спорт в морската столица, ще се съберат, за да отпразнуват юбилея.

„Петел” ви представя историята на щангите във Варна, описана със съдействието на шефа на „Титан” Радостин Димитров в книга послуча юбилея.

Ето какво трябва да знаем за вдигане на тежести във Варна:

Според различни източници състезатели по вдигане на тежести от град Варна са участвали в първенствата на страната още от 1948 година. Организа-цията на тогавашните състезания обаче и представителността на участващите в тях е неясна, а наличието на автентична документация от онова време е твърде оскъдна. Това обстоятелство ни затруднява изключително много при обобщава-нето на наличните данни за първите години на варненските щанги.

Според съществуващата информация спортни организации, които са участвали в национални първенства през периода от 1948 - 1958 година, включително и тези по вдигане на тежести, са били към професионалните съюзи и някои ведомства, като „Академик”, „Спартак”, „Торпедо”, „Червено знаме”, „Ударник”, „Динамо”, „Локомотив”, „Септември”, „Урожай” и др. Тоест, състеза-тели от всички краища на страната са се състезавали само, представлявайки тези спортни сдружения, а не населените места, които са обитавали.

През 1954 година се появяват отбори и състезатели на градовете София, Пловдив, Варна, Бургас; през 1957 на Шумен и Плевен, а през 1958 на Русе, Хасково и пр. С други думи, ветераните на вдигането на тежести в страната, до идентификацията им към школите от съответния град, са се състезавали за посочените по-горе спортни организации, в съответствие със съществуващите  тогава правила. Това затрудняват проследяването и изясняването на историята на нашия спорт за отделните региони на страната, какъвто е й този на град Варна (Сталин през периода 1953-1956). Освен това състезанията са били предимно отборни и са се провеждали в 5 зони, после във В, Б и А групи. Поради тези обстоятелства е извънредно трудно да бъдат намерени протоколи или други документи, отразяващи резултатите от  проведените по това време регионални и национални първенства.

Общо взето, от 1950 до 1958 година се появяват първите центрове на тежкоатлетическия спорт у нас. Като основатели, състезатели и треньори се проявяват: Любен Райчев, Павел Райчев и Иван Веселинов от Асеновград, Иван Дилов от Плевен, Владимир Савов от Лом, Христо Неделчев, Ангел Акрабов, Павел Добрев, Васил Константинов, Стоян Петков от София и др..

По идентичен начин през 1953 година Петко Иванов сформира група студенти - ентусиасти от Варненския университет, които участват в състезания по вдигане на тежести за СД „Академик”. Тогава се изявява Атанас Ичеренски, който през 1954 година печели първи медал за щангите на град Варна. По-късно (1957 година) Петко Иванов сформира и води отбор на ВМС - Варна. По това време (през 1956 г) се изявява й Иван Трингов, работник от корабострои-телницата на града, който става първият републикански шампион по вдигане на тежести на град Варна.

Към едно или друго от споменатите по-горе формирования (през периода 1954 - 1958 година) са се състезавали пионерите на щангите от град Варна, а имено: Атанас Ичеренски, Петко Иванов, Венцислав Минчев, Кръстьо Пенчев и Тодор Белмустаков през 1954 година; Александър Симеонов, Венцислав Велков, Владимир Савов, Иван Ангелов, Иван Трингов, Костадин Колев, Тодор Петров, Стоян Ива-нов, Павел Добрев, Симеон Симеонов през 1955 година; Борис Георгиев, Илия Атанасов, Ненчо Станиславов, Райчо Райчев и Янаки Янакиев през 1956 година; Александър Александров, Атанас Николов през 1957 година и Атанас Георгиев, Божидар Иванов, Иван Стойков, Стоян Стоев, Тодор Енев, Стефан Цончев, Радослав Добрев и Станчо Дралчев от последната вълна тежкоатлети през 1958 година.

Повечето от посочените по-горе състезатели от онова време са участвали в състезания за град Варна по няколко години подред, т.е. те са се занимавали системно с вдигане на тежести.

От направените справки за участниците в републикански първенства по това време, които са се състезавали за Варна, а са били от други населени места, изпъкват:  Владимир Савов от Плевен, Павел Добрев, Радослав Добрев и Стефан Цончев от Добрич, Ненчо Станиславов от Шуменско, Милуш Милушев от Каварна и др.

Преди формирането на специализирани звена по вдигане тежести на територията на варненския регион към някои от съществуващите по това време спортни структури (организации) като състезатели и треньори се изявяват: Александър Янакиев, Станко Михалев и Милуш Милушев.

На първото републиканско първенство по вдигане на тежести за юноши през 1958 година Варна има трима медалисти - Радослав Добрев  и Атанас Николов стават втори, а Станчо Дралчев е трети в своята категории.

Края на този период се свързва й с първите успехи на български тежкоатлети от най-елитните първенства на планетата. Това са: Иван Весели-нов, Иван Абаджиев, Стоян Петков, Илия Николов, Кирил Янков и др., които печелят първи медали от европейски и световни първенства. Тоест, щангите  в национален план постепенно започват да набират сили, опит и умения. Това се проявява и сред занимаващите се с тежкоатлетическия спорт на територията на град Варна.

Общо взето, практикуването на вдигането на тежести през тези години не е била добре организирана дейност, не е имало достатъчно специализирана спортна база, уреди, пособия, литература и пр. Обучени педагози по вдигане на тежести започват да се „произвеждат” едва към средата на 50-те години, а самата федерация (БФВТ) се формира през 1963 година.

От началото на шестдесетте години на миналия век започват да се формират „Дружества за физкултура и спорт” (ДФС) във всички градове на страната, към които по различно време се обособяват и секции по отделни спортни дисциплини.

През периода 1962 -1968 година тежкоатлетите на град Варна се състезават за  „ЖСК” - Варна. Това е нова генерация състезатели, който представят варненската тежкоатлетическа школа, а имено: Борис Стоицов, Димитър Славов, Димитър Стоянов, Драгомир Драгоев, Емил Стоянов, Жеко Димитров, Иван Иванов, Иван Атанасов, Иван Калайджиев, Илия Бабачев, Илия Василев, Минчо Минчев, Ненчо Танчев, Никола Колев, Петър Дрохлев, Пенко Пенков и др. Треньори към този клуб от 1963 година са били Илия Бабачев и Милуш Милушев, които за известно време са били й състезатели. През 1969 година започва работа като треньор в град Варна й Марко Ганчев, който работи там до 1991 година.

През периода  1967 - 68 година секцията по вдигане на тежести е била разпределена към ДФС „Локомотив” - Варна, а от тогава до 1974 година е била към ДФС „ЖСК-Спартак” - Варна.

Периода 1962 - 1974 година  е възход  в развитието на българските щанги. Изгряват първите звезди на тежкоатлетическия спорт у нас: – Атанас Киров, Младен Кучев, Йордан Биков, Андон Николов и др., а сред тях и възпитаника на варненската тежкоатлетическа школа Георги Тодоров. Негов треньор е Илия Бабачев.   

През този период първи успехи за варненските щанги бележат и Димитър Славов, Красимир Илиев, Веселин Василев, Иван Иванов и др. Те съдействат за спечелването на първите призови класирания в отборните първенства на страната за град Варна, което е интегрален израз на възмож-ностите на този център. - Юношите младша възраст стават ІІІ през 1968 година и ІІ през 1969 и 1972 година; Юношите старша възраст се класират ІІІ през 1970 и ІІ през 1971 година. Тоест, постепенно и логично във времето, чрез упорита работа с младежките формации се полагат основите на бъдещи успехи на варненската тежкоатлетическа школа.

През 1973 г към спортната рота на ВМС във Варна се формира секция по вдигане на тежести с президент адмирал Фиданчев и треньор Иван Жечев. От 1974 година спорта е разпределен към ДФС „Ч. море” - Варна. От  1991 година, след обособяването на самостоятелни спортни клубове по отделни спортове,  се формира Тежкоатлетически клуб (ТК) „Ч. море” - Варна. През 1992 година той се слива със съществуващия до този момент и работещ предимно с жени  СК „ЖСК-Спартак” - Варна и до 1998 година е единствен клуб по вдигане на тежести в град Варна.

От 1974 до 1992 година председател на секцията по вдигане на тежести към ДФС „Ч. море” - Варна е бил полк. Иван Гевезов. Същият от 1992  до 1994 година става президент на новосформиралият се Тежкоатлетически клуб        (ТК) „Ч. море” - Варна. След него, от 1994 до 2001 година, президент на този клуб е бил полк. Иван Греков, а след това до 2012 - Иван Жечев. От тогава до сега на този пост е избиран Стефан Минков.

Членове на Управителните съвети на варненски клубове по вдигане на тежести с особен принос за развитието на този спорт през различно време са били Георги Бакалов, Никола Стоименов, Лъчезар Добрилов, Васил Дамянов и др.

За времето от 1974 до 1998 година като треньори във варненските  клубове по вдигане на тежести работят Райчо Грозданов („Ч. море" 1975-1980), Иван Коларов („Ч. море” 1979 - 1990), Георги Тодоров („Ч. море” 1981 - 1991), Христо Плачков („Ч. море” 1982 - 1986), Любомир Николов („Ч. море” 1984 - 1991), Георги Сакеларов („ЖСК-Спартак”-Варна 1987 -1992) и Йордан Михайлов („Ч. море”  1992 - 2000 и „Титан”- Варна 2000 - 2002). Най-продуктивни в своята треньорска кариера са били: Илия Бабачев (треньор на Георги Тодоров), Иван Жечев (треньор на Валентин Тодоров, Георги Петриков, Изабела Драгнева), Марко Ганчев (треньор на Благой Благоев, Белослав Манолов, Петър Стефанов) и Георги Сакеларов - с успехите на първите медалистки от европейски и световни първенства за жени - Милена Трендафилова, Миглена Малешкова, Изабела Драгнева, Жанета Георгиева и др.

През тези години варненската тежкоатлетическа школа бележи завидни успехи. Изявяват се възпитаниците на споменатите по-горе  най- добри треньори от град Варна. - Георги Тодоров печели редицата европейски и световни отличия, като венец на неговата спортна кариера е ІІ-то място от олимпийските игри в Монреал - 1976 година. Благой Благоев печели множество отличия от европейски и световни първенства за юноши и мъже, сребърен медал от олимпийските игри в Москва – 1980 година, подобрява 37 световни рекорда, два пъти е носител на световната купа и спортист на България за 1982 година. Отлично се изявяват Георги Петриков, Валентин Николов, Белослав Манолов, Петър Стефанов, Димитър Христов, Милена Трендафилова, Миглена Малешкова, Изабела Драгнева,  Жанета Георгиева и др. Заедно с това, през различни периоди, отлично се изявяват й състезателите от юношеските формирования – Пламен Пенчев, Ганчо Ганев, Пейчо Пеев, Георги Андреев, Любомир Николов, Димитър Саблев, Любомир Николов, Радостин Панайотов, Радостин Димитров, Младен Георгиев и др.

Това стълпотворение от елитни състезатели, с които е разполагала  Варненската школа по това време, дава възможност на отборите от всички възрастови групи да печелят непрекъснато призови класирания: - тогава са завоюваните 6 шампионски титли, 10 втори и 11 трети места?!

Въобще, за този период от време варненската тежкоатлетическа школа е била един от лидерите в страната по „производство” на елитни тежкоатлети във всички възрастови групи. Заедно с това, тя е била нагледен пример за отлична организация  на работа на всички структури на клубовете и най-вече на  работата на спортно-педагогическите кадри. През тези години някои състезатели и треньори от град Варна покриват изискванията за най-висшите спортни звания в България, а имено:

 

ЗАСЛУЖИЛИ МАЙСТОРИ НА СПОРТА

Георги Тодоров - 1973;  Благой Благоев - 1976;  Валентин Тодоров - 1978;

Белослав Манолов - 1981;  Георги Петриков-1984;  Петър Стефанов - 1989.

 

ЗАСЛУЖИЛИ ТРЕНЬОРИ

Илия Бабачев - 1973;   Марко Цанков - 1976;   Иван Жечев - 78

 

През 1998 г се формира пореден клуб по вдигане на тежести в град Варна   -  СК”Варна” - Варна с президент Георги Андреев и треньор Илия Бабачев. В него тренират и  се състезават сегашните треньори от морската ни столица Живко Николов и Живко Томов. Клубът съществува до края на 1999 година.

През 2000-та година се формира още един нов клуб по вдигане на тежести  - СК „Титан” - Варна с президент Радостин Димитров и треньор Йордан Михайлов. През 2001 година президент на този клуб става Владимир Карадилов, а от следващата година до сега е неотменно Радостин Димитров. Като треньори в клуба след Йордан Михайлов работят последователно: Стефан Стефанов (2000 - 2003), Георги Радев (2004 - 2005) и Живко Николов от 2006 до сега.

В ТК „Ч.море” - Варна след 1998 година като треньори работят: Пламен Генчев (1998 - 2017), Живко Томов (2002 - до сега) и Никола Колев (2017 - до сега). През 2012 година този клуб се преименува на КВТ „Черно море” - Варна.

През този труден, за българските щанги, период от време тежкоат-летическите клубове на територията на града продължават добрите традиции на варненската школа. Редица от най-добрите бивщи състезатели  завършват висше образование или треньорски школи и преминават на попрището на тре-ньорската професия. Такива са Пламен Генчев, Живко Томов и Живко Николов. Те въвеждат и новите методики на тренировъчните занимания, съобразявайки се, както с динамиката на социалните процеси и явления в страната през последните години, така и с наличието на тотален вътрешен и международен допинг-контрол. Проявяват се състезатели, предимно възпитаници на спортното училище в града, които се състезават за действащите сега клубове по вдигане на тежести в града - КВТ”Черно море” - Варна и СК „Титан” - Варна. Те продължават добрите традиции на своите предшественици. Това са: Стоян Енев, Владимир Урумов, Стефан Петров, Костадин Петров, Николай Георгиев, Радослав Демиров и представящият се отлично през последните години състезател на СК „Титан” - Варна,  Христо Христов.

Когато говорим за историята на вдигането на тежести в град Варна не може да не споменем, че мощен тласък за неговото развитие оказа разкриването на Спортно училище в града ( СУ „Георги Бенковски” - Варна) през 1971 година.  Към него, през 1974 година, бе направен първи прием за спорта „Вдигане на тежести”. Първи треньор в училището става Илия Бабачев, чийто възпитаници спечелиха за България множество  отличия от европейски и световни първенства за юноши. Това са Пламен Пенчев, Ганчо Ганев, Пейчо Пеев, Георги Андреев и др.

По-късно, от това гнездо на българските щанги, под ръководството на следващите преподаватели (Марко Ганчев, Иван Коларов, Георги Тодоров, Любомир Николов, Христо Плачков, Георги Сакеларов, Йордан Михайлов, Пламен Христов, Пламен Генчев, Стефан Стефанов, Георги Радев, Веселин Василев, Живко Николов и Никола Колев.) до върховете на спортното майсторство достигат: Петър Стефанов, Йордан Демирев, Дими-тър Саблев, Милена Трендафилова, Изабела Драгнева, Стоян Енев, Вла-димир Урумов, Стефан Петров, Пламен Славов,  Христо Христов и др.

Безспорен принос за успехите на възпитаниците на  СУ „Г. Бенковски” – Варна имат неговите ръководители, които за времето от основаването му до наши дни са проявявали изключителни грижи и внимание за тяхното обучение и израстване, както по отношение придобиване на определените знания, така и по отношение усъвършенстване на техните спортно-технически умения.

 

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНИЯ ОТ ГЕРБ ЗАКОН ЗА ЦЕНЗУРА НА МЕДИИТЕ В ИНТЕРНЕТ СПИРАМЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПИСАНЕ НА КОМЕНТАРИ БЕЗ АВТОР В САЙТА!

ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА, МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА СЕКУНДИ ТУК - https://petel.bg/registration.html


Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини

 
Всички права запазени © 2011 - 2019 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама