Специалисти: Българите вече могат да са спокойни, че вятърните паркове у нас са безопасни за хората

20.11.2022 / 06:40 0

У нас освен задължителните предпроектни проучвания се провеждат и последващи мониторинги на екологичното въздействие от генераторите

Проектът в общините Ветрино и Вълчи дол не е заплаха за птиците, показва мащабен мониторинг

В изминалите дни служебният кабинет представи за обществено обсъждане редица промени в Закона за енергията от възобновяеми източници, които да улеснят и насърчат изграждането ВЕИ мощности у нас. Сред тях е значително съкращаване на сроковете за присъединяване на вятърни паркове, фотоволтаични централи и централи за биомаса. При насърчителните мерки за производство на зелена енергия се добавя и бързо учредяване право на строеж за централи и облекчена процедура за промяна на предназначението на земеделските земи.

Тези изменения са в унисон както с националната стратегия за развитие на възобновяемите енергийни източници, така и с приоритетите на Европейския съюз. А темата за силен фокус върху зелената енергия излезе на преден план през последната година особено ярко не само заради екологичния аспект, но и заради острата необходимост от повишаване на енергийната диверсификация и независимост на страната.

Паралелно с това обаче на локално ниво в определени обществени групи се катализират и коренно противоположни нагласи. Ярък пример за това е Община Ветрино във Варненска област, която наложи безпрецедентен мораториум върху развитието на вятърната енергия. Решението на общинския съвет се обжалва пред Варненския апелативен съд, както от Областния управител на Варна, така и от инвеститор, който е готов да вложи 1,2 млрд. лева в изграждането на иновативен вятърен парк на териториите на община Ветрино и община Вълчи дол, който практически почти може да удвои вятърните мощности у нас. Решението на съда се очаква до месец.

Според жалбите решението за мораториума противоречи на редица нормативни норми и е в разрез с националната стратегия за развитие на вятърната енергия, която определя региона като един от най-подходящите за това у нас. То е провокирано от депозираната в община Ветрино подписка, чрез която се изразяват притеснения от въздействието на такъв проект върху околната среда и здравето на хората, въпреки съществуващите строги процедури и законови изисквания за одобрението му от различни институции.

“На територията на страната съществуват вече доста области, които са добре проучени и за тях може да се даде приоритет при развитието на тези паркове. Същевременно в местата намиращи се в рамките на защитени зони опазващи птиците, е недопустимо развитието на каквито и да е мащабни ВЕИ проекти. Важното е да не се слага всичко под общ знаменател и заключенията дали може или не може да се развие дадено инвестиционно намерение, да е плод на заключения основани на научни подходи.”, категоричен е специалистът Ивайло Иванов, който като експерт-орнитолог към независимата консултантска компания FCG POVVIK* участва заедно с десетки свои колеги в проучвания за изготвяне на доклади за оценка въздействието върху околната среда на няколко проекта за изграждане на вятърни паркове у нас. “В крайна сметка изграждането на един вятърен парк е свързано с конкретни теренни проучвания, които имат за цел да покажат каква е ситуацията на конкретното място и за конкретното инвестиционно намерение.”, прецизира той.

По време на тези полеви проучвания учените обследват миграцията на прелетните птици, събират данни за вида и разпространението на грабливите и гнездящите птици в откритите местообитания, на територията на която се планира изграждането на проектите.

“Счита се, че гъските и пеликаните, както и някои хищни и мигриращи птици са видове, които се влияят силно от съществуването на вятърни паркове. За някой едри видове хищни птици, които се хранят с реещ полет, като морският орел, лешоядите, както и редки видове като ловният сокол, тази зависимост е сравнително добре проучена”, разяснява Ивайло Иванов. По отношение на районите на Ветрино и Вълчи дол, в чието обследване е участвал лично през няколко години, обаче е категоричен, че тези видове не са установени като гнездящи там.

“Избраните територии не попадат в обхвата на орнитологично важните места в България. Не сме установили и видове, които да будят притеснение, по отношение изграждането на вятърен парк. В рамките на проучването както за мигриращи птици, така и за гнездящи птици не е установено трайно присъствие както на едри лешояди, така и на египетски лешояд.”, разказва още орнитологът. „Още повече е важно да уточним, че инвестиционно намерение обхващащо сходна територия вече е било обект на проучвания и процедури по оценка на въздействие върху околната среда, които са приключили с положителна оценка в полза на реализирането му. Понастоящем се осъществява преоценка на тези процедури с оглед промяната на параметрите на проекта.“

В подкрепа на твърдението за възможностите за безопасно развитие на вятърната енергия в района без конфликт с биологичните видове и околната среда е 10-годишната успешна експлоатация на парка в съседната на Ветрино община Суворово.

“Доколкото ми е известно в българското законодателство няма изрично вменено задължение за извършване на мониторинг след изграждането на даден ВЕИ проект. Практиката, обаче показва, че регионалната инспекция във Варна, подразделение към Министерството на околна среда и водите, изискват такъв от всеки вятърен парк. Целта е да се проследи влиянието на вече изградения вятърен парк върху ключовите видове птици, прилепи и бозайници.”, обяснява Иванов и уточнява “Това, към което мога аз да реферирам е построяването на вятърният парк в Суворово. Там има извършен такъв последващ мониторинг. Аз не разполагам с данните от този мониторинг, тъй като не съм бил част от екипа, който е работил по него, но самият факт, че вятърният парк в Суворово функционира без никакъв проблем, няма предписания за временно спиране или налагане на каквито и да e други рестриктивни мерки е доказателство, че функционирането на този парк няма последващо негативно въздействие или ако има въздействие то е пренебрежимо малко върху ключовите видовете птици, прилепи и бозайници.”

Иванов е категоричен, че при наличие на рискови данни от мониторинг или се преустановява развитието на подобни паркове или се преминава към въвеждан на рестрикции при работата им – спиране на съоръжения в критични моменти, въвеждане на допълнителни мерки като немонтиране на отделни съоръжения. В България такива критични проекти дори изобщо не са допускани за реализация, а по-скоро се стопират още на фаза на предварителните проучвания.

Експертът адресира и разпространяваните в Община Ветрино тревожни тези, че монтирането на вятърни генератори ще доведе до изчезването на грабливите птици и увеличение на популацията от гризачи, които разпространяват опасни за хората болести.

“Много трудно може да се изведе такова апокалиптично твърдение. За толкова много години не съм попадал на такава научна публикация, която на база на събрани данни да може да докаже, че в следствие изграждането на вятърни паркове е намаляла популацията на грабливи птици, което пък е довело до разпространение на болести.”, споделя опита си той.

“Аз разбирам страховете на хората, но в повечето случай това са необосновани страхове, които не почиват на научни твърдения и изследвания. Като цяло мисля, че предвид натрупания опит в България по повод на изграждането и експлоатация на този тип съоръжения хората трябва да бъдат спокойни, че тези съоръжения изградени съобразно законовите изисквания, са безопасни за тях.”, заключва Иванов.


 

*FCG POVVIK е част от международната мрежа на FCG, която e с дългогодишна история в областта на опазване на околната среда. Международната компания оперира в множество страни като Финландия, Германия, Нова Зеландия, Швеция и други, като се организира и провежда различни процедури изискуеми по закон и имащи за цел да обследват в детайли всяко едно инвестиционно намерение като: изготвяне на методология за провеждане на теренни проучвания, организиране и провеждане на теренни проучвания, провеждане на процедури по оценка на въздействието върху околната среда, екологични оценки, екологични одити, вземане на участие при разработването на редица екологични стратегии и нормативни документи, имащи отношение към опазване на околната среда.


*публикацияСледете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!


Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!


Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

За реклама в "Петел" на цена от 50 лева на ПР публикация пишете на info@petel.bg


 Последни новини

 
Всички права запазени © 2011 - 2022 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама