Здравното министерство: Данните за замърсяването на морската вода са некоректни

18.08.2023 / 17:06 7

снимка Булфото

Данните за замърсяването на морската вода са некоректни, обявиха от здравното министерство. Те са публикувани от група "Микробиологични рискове в околната среда, проект SUMMIT" на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и Асоциация "Активни потребители".

Данните от проучването сочат, че 7 от 11 изследвани плажа са замърсени до 41 пъти над нормата.

Според Здравното ведомство оповестените данни манипулират общественото мнение и дискредитират работата на държавните институции и доверието в тях, нарушавайки спокойствието на гражданите в разгара на туристическия сезон.

От МЗ отбелязват, че изследователите и авторите на проучването, чието призвание е да са в полза на потребителите, не са сигнализирали Регионалната здравна инспекция (РЗИ) Бургас, предоставяйки своевременно информацията, с която разполагат, за да бъдат предприети адекватни мерки, включващи информиране на обществеността и, в случай на необходимост, временна забрана за къпане.

Информацията за изследването е предоставена чрез публикация на сайта на Активни потребители на 17.08.2023 г., което е повече от две седмици след проведеното изследване. Освен това не са предоставени протоколи за реда и начина, по който е проведено пробонабирането, подчертават от Министерството на здравеопазването, цитирани от морето.нет.

От община Приморско също излязоха с позиция след разпространените данни от изследването. На първо място от общината заявяват, че легитимните изследвания се правят от РЗИ-Бургас и те не показват опасна концентрация на бактерии и микроорганизми.

Последните две проверки конкретно на Южен плаж - Приморско са направени на 31 юли и 14 август 2023 г. и не отчитат наличие на еширихиа коли и чревна ешерихиа коли извън норма. От началото на август в Община Приморско няма постъпили сигнали от граждани или организации за проблеми в региона. По данни на медицинския център в Приморско също няма данни за повишена заболяемост, която да се свързва с потенциално замърсяване на водата по плажовете в региона.

От община Приморско се противопоставят на разпространяване на информация от нелегитимни източници и призовават за отговорно отнасяне към темата за чистотата на морската вода. "Смятаме, че подобно поведение е некоректно към обществеността и създава неоправдано страхове у хората.", заяви кметът на Община Приморско д-р Димитър Германов.

От общината поставят въпроса и защо за провеждането и резултатите от експеримента не са били уведомени нито те самите, нито отговорните държавни институции, което компрометира достоверността на изнесената в публичното пространство информация.

Уверяват и че експертите на Община Приморско ще продължат да следят с повишено внимание тема с чистота на морската вода в региона до края на сезон 2023 г., като остават в постоянен контакт с РЗИ - Бургас.

Предоставяме и останалата част от позицията на Министерството на здравеопазването без редакторска намеса:

Съгласно действащото в страната законодателство, РЗИ извършва мониторинг на качеството на водите за къпане по показателите - Чревни ентерококи и Еscherichia coli.

В случай на краткотрайно замърсяване, следва да бъде организирано вземането на една допълнителна проба, за да се потвърди, че инцидентът е приключил. Тази проба не е част от базата данни за качеството на водите за къпане. Когато е необходимо да се замени игнорирана проба, се взема една допълнителна проба седем дни след края на краткотрайното замърсяване. В допълнение, бихме искали да подчертаем, че в периода 30 -31.07 в района на Южното Черноморие е имало обилни валежи, които оказват влияние върху показателите на водата за къпане. Ето защо, РЗИ Бургас периодично дава указания на гражданите, че не се препоръчва влизането в морската вода до два дни след силни дъждове. На всеки постъпил сигнал за лошо качество на водите за къпане, прилежащи към конкретен плаж, РЗИ-Бургас реагира бързо и организира своевременно пробонабиране и анализ на вода от посоченото в сигнала място за къпане, като при излизане на резултатите информира писмено заинтересованото лице и/или институция.

Това изискване ясно очертава компетентността относно мониторинга на водите за къпане и отново подчертава, че възникването на краткотрайно замърсяване, следва да е обект на специално проследяване и при необходимост, предприемане на мерки.

Изпитванията на РЗИ Бургас се извършват в микробиологичната лаборатория на Лабораторно изпитвателния комплекс (ЛИК) на инспекцията. ЛИК е акредитиран по всички национални и европейски стандарти със Сертификат за акредитация № 254 ЛИ, валиден. Тези обстоятелство са видни от публичния Регистър на Българската служба по акредитация (БСА) на адрес: https://www.nab-bas.bg..... Следва да се посочи, че в публичния регистър на БСА не се откриват данни за премината процедура по акредитация на лабораторно изпитвателния комплекс при СУ "Св. Климент Охридски", извършил микробиологичния анализ, визиран в проучването на Асоциация Активни потребители.

Не на последно място пробонабирането се извършва от висококвалифицирани служители на РЗИ Бургас, преминали необходимото обучение.

Във връзка с направени твърдения в публикацията, държим да направим следните уточнения:

"Нашите резултати и тези на РЗИ - Бургас могат директно да бъдат сравнявани".

Направеното заключение от екипа учени е подвеждащо, тъй като методите на изпитване са различни. Методът на изпитване на ЛИК на РЗИ Бургас е в съответствие с изискванията на Наредба 5 и в обхвата на акредитацията. Резултати, които могат да бъдат сравнявани, са тези, взети по еднотипен начин, по едно и също време и място, а след това са едновременно изпитани в две отделни лаборатории по един и същ метод.

"Установените при това изследване резултати за микробиологично качество на водите за къпане коренно се различават от съобщеното от РЗИ-Бургас за същите локации".

Провежданият от РЗИ Бургас мониторинг на качеството на водите за къпане е публично достъпен. Регионалната здравна инспекция планира и обявява дати за пробонабиране още в началото на летния сезон. Графикът за вземане на проби за всяка зона за къпане на територията на Южното Черноморие е публикуван официално на интернет страницата на здравната инспекция. Видно от публикуваната информация на "Активни потребители", пробите на РЗИ Бургас са взети в друг времеви интервал, различен от времето на вземане на пробите, обект на публикацията.

"Основен индикатор за замърсяване на водите за къпане е количеството на бактерията Escherichia coli".

Посоченото твърдение също е непълно и неточно. Изследователите цитират Наредба № 5. Тя обаче определя два индикатора - Чревни ентерококи и Еscherichia coli. Публикацията не съдържа информация за проведени анализи по показател Чревни ентерококи.

"Лимита за морска вода е 500 клетки (наричани още cfu) за 100 мл".

В публикацията се посочва, че Escherichia coli не трябва да се открива в 100 мл питейна вода. Такова нормативно изискване има. Това обаче не важи за водите за къпане. Многократно в изследването се говори за "лимит", какъвто обаче по този показател не е определен нормативно в действащото европейско и национално законодателство за водите за къпане. В Приложение № 1 към Наредба № 5 са определени стойности, които се отнасят за класификацията на водите за къпане, при спазване на критериите, посочени в Приложение № 4 от същата наредба. То изисква оценката на качеството на водите за къпане да се извършва винаги на основата на база данни, получени най-малко от резултатите от 16 взети проби или от 12 проби, при наличие на специфични обстоятелства посочени в приложение № 2 от наредбата.

"Здравните власти трябва да помогнат за откриване и затваряне на каналите и тръбите за отпадъчни води"

Следва да бъде обърнато внимание, че това е извън правомощията и компетентността на регионалните здравни инспекции и подобни неверни твърдения уронват авторитета на институцията пред обществото, което считаме за напълно недопустимо.

Видно от гореизложеното е, че изследователите, публикували информацията, не са запознати с правомощията на компетентните органи по управление на качеството на водите за къпане и прилаганите на национално ниво европейски изисквания в тази област.

Това става ясно и от апела към туристите да сигнализират районите здравни инспекции "когато видите изхвърляне на боклуци в морето, или намерите например тръба с изход във водата", който е напълно подвеждащ. Органите на държавния здравен контрол нямат правомощия относно изхвърлянето на отпадъци и заустването на отпадни води в Черно море и конкретно в определените зони за къпане. Съгласно изискванията на чл. 17 от Наредба № 5, мерките за предотвратяване, намаляване или премахване на причините за замърсяване на водите в зоните за къпане, се включват в програмите от мерки към плановете за управление на речните басейни, изготвени от съответната басейнова дирекция.

В заключение и във връзка с различни медийни публикации, бихме искали да ви информираме, че данните от ежедневните справки по Наредба 21 към момента сочат, че заболяемостта е в рамките на нормалната за сезона и няма ръст в регистрираните случаи спрямо същия период на миналата година. Нещо повече - за 2023 г. през месец август до момента регистрираните случаи на чревни инфекции са значително по-малко в сравнение със същия период на 2022 г. През периода 01.08 до 17.08.2023г. в областта са регистрирани общо 27 случая на чревни инфекции. За същия период през миналата година регистрираните случаи на чревни инфекции в област Бургас са общо 44. През 2023г. до момента в област Бургас няма регистрирани епидемични и хранителни взривове от чревни инфекции.

Както нееднократно сме заявявали до момента, провеждането на открита и прозрачна дейност от страна на регионалните здравни инспекции, е била водещ принцип в нашата работа.

Отправяме покана до изследователите да бъдат организирани съвместни действия по пробонабиране и провеждане на лабораторни анализи за установяване на обективните факти.За реклама в "Петел" на цена от 60 лева без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!


Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!


Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


Коментари
Коментирай чрез Facebook
4
1
MARK (преди 3 месеца)
Рейтинг: 1361 | Одобрение: 336
НЯМА ПО-ГОЛЯМ БОКЛУК ОТ КРОН В САЙТА.ПИШЕ ОТ ДРУГИЯ КРАЙ НА СВЕТА ЗА ПРОБЛЕМИТЕ В БЪЛГАРИЯ НЕКОМПЕТЕНТНИТЕ СИ ДРАСКАНИЦИ И ОБИЖДА НАШИ КОЛЕГИ.ПИШИ ЗА ИСПАНИЯ БЕ, БОКЛУК, КАКВО СЕРЕШ ТУКА НЕКАДЪРНИКО?!
4
1
ПраБългарин (преди 3 месеца)
Рейтинг: 61430 | Одобрение: -28455
Водата си е супер, плажовете са пълни всеки ден до дупка, не разбирам, защо им се хващате на глупостите на някой хора? Крончо, боклука си ти и спри да цапаш форума с тъпите си коментари. За какво са ти толкова дипломи и езици като ще ми пишеш тъпотии? 
4
0
уйчо (преди 3 месеца)
Рейтинг: 83717 | Одобрение: -968
Аз да ви кажа от собствен опит, като извикаш риосв идват и ти обясняват как било естествено заблатяване и цъфтеж и нямало нищо, не били лайна. Като подадеш оплакване, намират ти телефона след час и ти се обаждат любезно да го оттеглиш. Пращаш проби в чужбина, защото тук няма такива лаборатории да ловят ротавирус, опааа, положителни. Те така. Остави лайната, ама и други неща се чуват, че се скриват от хората. На никого не вярвам и малкия пръст не съм си накиснал в морето.
0
5
cron1 (преди 3 месеца)
Рейтинг: 67115 | Одобрение: -5665
Пра, откъде се пръкна пак бе, боклук?  Гняв
Марио Кроненберг
3
2
ПраБългарин (преди 3 месеца)
Рейтинг: 61430 | Одобрение: -28455
Вие лаборатория ли имате, че знаете кое е чисто и кое мръсно? Кроне, колко пъти взе проби и от къде, че си тръгнал тука да пишеш коментари? На кой какво не му изнася палячо малоумен? 
2
1
ас (преди 3 месеца)
Рейтинг: 140178 | Одобрение: 22368
да бе да. както казах искам да ги видя тея дебили коит твърдат че морето е чисто да изпият 3-5 литра мордка вода от офицерския плаж и тогава да ми обясняват колко била чиста водата.
3
4
cron1 (преди 3 месеца)
Рейтинг: 67115 | Одобрение: -5665
Напротив - ВЕРНИ СА, НО ТОВА НЕ ВИ ИЗНАСЯ! Гняв
Марио Кроненберг

Последни новини

 
Всички права запазени © 2011 - 2023 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама