Антикорупционния фонд: Мистерията с дълга от 40 милиона лева на ТЕЦ -Варна към държавната "Булгаргаз" се заплита

10.01.2023 / 15:58 10

Булфото

Изключително странно се развива случая с ТЕЦ Варна, за който се оказа, че дължи 40 милиона лева на "Булгаргаз".

От Антикорупционния фонд изпратиха въпроси до министъра на енергетиката.

АКФ с 8 въпроса до министъра на енергетиката относно странния случай с отложеното дело на „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД срещу централата на Ахмед Доган „ТЕЦ Варна“

Защо държавното дружество "Булгаргаз" ЕАД не се е явило на дело за 40 милиона лева задължения на „ТЕЦ Варна“ ЕАД на Ахмед Доган?

В медийното пространство беше публикувана информация за съдебен спор между държавното дружество „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД и централата на Ахмед Доган „ТЕЦ ВАРНА“ ЕАД. От информацията става ясно, че "Булгаргаз" ЕАД не се е явило на дело за 40 млн. лева, които „ТЕЦ Варна“ му дължи за неплатени доставки на природен газ.

По този начин държавното дружество е пропуснало възможността да спечели делото с неприсъствено решение, което влиза в сила веднага и не подлежи на обжалване.

Експертите на Антикорупционния фонд (АКФ) анализираха публикувания Протокол № 807 от 09.11.2022 г. по т.д. 284/2022 г. по описа на Окръжен съд Варна по съдебния спор между „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД и „ТЕЦ ВАРНА“ ЕАД

Въз основа на информацията в протокола, от АКФ излагаме точната фактология и отправяме 8 въпроса до министъра на енергетиката относно странния случай с отложеното дело на „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД срещу централата на Ахмед Доган „ТЕЦ Варна“

Фактологията

1) На 28.04.2022 г. „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД, чрез упълномощен адвокат подава до Окръжен съд Варна искова молба срещу „ТЕЦ ВАРНА“ ЕАД за заплащане на суми в размер на 36 526 308, 76 лв. главница, 986 770, 43 лв. договорна неустойка и ведно със законна лихва от датата на исковата молба до окончателното изплащане.

2) Подаването на исковата молба е предшествано от разменена кореспонденция между страните:

- на 28.01.2022 г. „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД уведомява ТЕЦ-а, че считано от 01.02.2022 г. прекратява преноса на природен газ;

- на 25.02.2022 г. „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД кани ТЕЦ-а да заплати просрочените си задълженията в размер 37 406 487, 95 лв.

- на 14.03.2022 г. „ТЕЦ ВАРНА“ ЕАД признава задълженията си и предлага график за разсрочено плащане;

- на 18.03.2022 г. „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД отхвърля предложения график за разсрочване и предоставя нов срок за окончателно плащане на просрочените задължения – 29.03.2022 г.

- плащане не е постъпило и в новия срок

3) С исковата молба е поискано назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, която да изчисли размера на задълженията на ТЕЦ-а, въпреки че ТЕЦ-ът е признал задълженията си още преди подаване на исковата молба.

4) В законоустановения срок „ТЕЦ ВАРНА“ ЕАД не е подало отговор на исковата молба;

5) „ТЕЦ ВАРНА“ ЕАД е отказало съдействие за изготвяне на допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, като е отказало достъп на вещото лице до поисканата документация;

6) Експертизата не е изготвена за първото по делото заседание, поради непредоставяне на необходимите документи;

7) На 02.11.2022 г. „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД са поискали да не се дава ход на делото, поради липса на изготвена експертиза.

На първото по делото съдебно заседание, проведено на 09.11.2022 г. нито една от двете страни не изпраща представител.

9) Съдебното заседание е проведено в отсъствието на страните, проектът за доклад е обявен за окончателен и делото е отложено за нова дата за изготвяне на експертиза за 03.02.2023 г.

8 въпроса до министъра на енергетиката като принципал на „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД

При тези факти, възникват следните въпроси относно поведението на държавата и на държавното дружество „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД:

1) Какво е наложило „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД да поиска назначаване на експертиза и да заплати разноските за нея, при положение, че „ТЕЦ ВАРНА“ ЕАД е признало задълженията си още преди стартиране на съдебното производство?

2) Ако искането на експертиза в началото на процеса все пак е било оправдано с цел използване на всички процесуални средства за пълно доказване на исковите претенции срещу „ТЕЦ ВАРНА“ ЕАД, то какво е наложило „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД да настоява на изготвянето на назначената експертиза, при положение, че „ТЕЦ ВАРНА“ ЕАД са пропуснали процесуалната възможност да оспорят иска, като не са подали отговор на исковата молба?

3) При положение, че се касае за дело с материален интерес от 40 млн. лв., защо ищецът – държавното дружество „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД не е изпратил процесуален представител? Още повече, че още към момента на подаване на искова молба е бил нает и надлежно упълномощен адвокат, който да осъществява процесуалното представителство на ищеца и липсват данни адвокатът да е бил възпрепятстван да участва, съответно ако е бил възпрепятстван, защо не е бил упълномощен друг адвокат?

4) Защо от изпълнителния директор на „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД е подадена молба, с която се иска на делото да не бъде даван ход, предвид факта, че липсата на изготвена експертиза не е сред предпоставките за недаване ход? Обезпечил ли е „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД професионалната си адвокатска защита в процеса? За некомпетентност на адвоката и/или на изпълнителния директор се касае или за умишлено поведение, целящо да отложи във времето осъждането на „ТЕЦ ВАРНА“ ЕАД?

5) Защо с неявяването си в първото заседание „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД е пропуснало възможността да поиска постановяване на неприсъствено решение по реда на чл. 238 от Гражданския процесуален кодекс , което влиза в сила веднага и не подлежи на обжалване? Предвид наличието на законовите предпоставки за постановяване на неприсъствено решение, в случай, че „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД бе поискал постановяването му, същото би влязло в сила веднага и би направило незабавно изискуеми задълженията на „ТЕЦ ВАРНА“ ЕАД в размер на 40 млн. лв. Вместо това, сега „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД ще трябва да води три-инстанционно исково производство по общия ред, за да защити правата си. При това, след приключване на производството и влизане в сила на осъдително решение по предявения вероятно основателен иск (който не се оспорва от „ТЕЦ ВАРНА“ ЕАД нито в процеса, нито извън него), е напълно неясно с какви активи ще разполага ТЕЦ-ът и дали вземането ще бъде реално събираемо.

6) Има ли банкова гаранция в полза на „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД по договора за доставка на природен газ и ако няма, как е обезпечено ефективното изпълнение на задълженията на „ТЕЦ ВАРНА“ ЕАД?

7) Защо в рамките на съдебното производство не са предприети действия по обезпечаване на иска на стойност 40 млн. лева чрез запор или възбрана на имущество на ТЕЦ-а?

Защо българската държава, чрез Електроенергийният системен оператор, продължава да плаща на ТЕЦ-а на Доган милиони за осигуряване на студен резерв и за балансиране на електроенергийната система, при положение че ТЕЦ-ът дължи 40 млн. (към 28.04.2022 г.) на държавното дружество „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД и при положение, че българското законодателство познава правни институти, използването на които би позволило на ЕСО да откаже плащане в този случай?

Ще ви информираме своевременно за отговорите на министъра.


Коментари
Коментирай чрез Facebook
2
0
Радостин (преди 10 месеца)
Рейтинг: 110446 | Одобрение: 2396
Данаил Папазов - изпълнителен директор на трите дружества,  "ТЕЦ Варна" ЕАД, "Пристанище ТЕЦ Езерово" ЕАД и "Сигда" ООД ,, Ще съдим всички, които твърдят, че удълбочаването на Варненското езеро е в полза Доган“
Всеки да си получи заслуженото !
7
2
ПраБългарин (преди 10 месеца)
Рейтинг: 61257 | Одобрение: -28488
На Доган и 51 % му стигаха за да управлява Теца, няма нужда от 70%. Теца отдавна го направиха да работи на газ, а преди беше на въглища, освен това щом е толкова важен за държавата и за вас, защо не спряхте приватизацията и препродаването на акции, да бяхте купили вие централата или държавата да си я откупи, а може и да я дарите на държавата УхиленУхилен Дедо, не ти разбирам претенциите, кой какво и защо централата е частна от 2006г, така че каквото и да пишеш сега файда няма. Папазов има право да си прави каквото си иска, щом няма държава да го спре и да гледа държавния интерес, вие ли ще го спрете тука докато пишете коментари УхиленУхиленУхилен По вашата логика нещо за приватизацията на Енергото няма ли да кажете или за ВИК??? А Соди Девня, която сега прави над 2 милиарда печалба, а преди 25 години беше пред фалит УхиленУхилен
6
3
MrBean (преди 10 месеца)
Рейтинг: 121322 | Одобрение: -1588
Пратъпака да обясни как за чехите имаше нарушения на екологията,а след придобиването от Данаил и Сопола няма такива.Та дори държавата тутакси им даде пари за студен резерв,парите пък странно дошли след отказ на държавния ТЕЦ в Марица изток....Не знам дали и с атомна бомба би се оправила тази територия!?
1
1
Дедо (преди 10 месеца)
Рейтинг: 16038 | Одобрение: 5533
Сра, отворко, Д. Папазов купи ТЕЦ-а от чехите 2017(ако не греша) за смешни пари, а на следващата година Доган " купи " 70% от активите на ТЕЦ от мекерето си Папазов... После веднага последва пладнешкия обир на държавата с т. нар. студен резерв от страна на Доган... После пък държавата отпусна едни 200млн лева за удълбочаване на каналите, а в същност най-вече за удълбочаването на пристанището на ТЕЦ-а, т.е на частното пристанище на мазния... И там едно крадене, сега уж разследва Прокуратурата...
3
3
ПраБългарин (преди 10 месеца)
Рейтинг: 61257 | Одобрение: -28488
ТЕЦ ''Варна'', да припомним, беше приватизирана в края на 2006 г. и в приватизационния договор за купувача ЧЕЗ по отношение на тези задължения, свързани със спазване на екологичното законодателство, е предвидено задължение да извърши всички зависещи от него действия с цел дружеството да приведе дейността си в съответствие с Директива 2001/80 на Европейския съюз за големи горивни инсталации до края на 2014 г.        Дедо, ЧЕЗ са го купили първо, какви 70% ??
7
5
Серж (преди 10 месеца)
Рейтинг: 127811 | Одобрение: 23626
Сакън, бре Дедо! Данаил Папазов ми беше прЕателче някога...Сега не ме познава, естествено...Ухилен
3
0
Дедо (преди 10 месеца)
Рейтинг: 16038 | Одобрение: 5533
Изкарайте на светло и мекерето на мазния( Доган) - Данаилчо Папазов, който свърши мръсната работа по сделката с ТЕЦ-Варна и после му подари 70% от активите на Теца... Официално уж ги продаде(от какъв зор ???), но аз не го вярвам реално да се е случило... Най-вероятно Доган го е хванал за топките с някоя мръсотия и го върти на шиш...
2
0
Радостин (преди 10 месеца)
Рейтинг: 110446 | Одобрение: 2396
В България вездесъщи са данъчните измамници.
Всеки да си получи заслуженото !
6
1
cron1 (преди 10 месеца)
Рейтинг: 66961 | Одобрение: -5444
ВЕднаха продайте на търг тЕЦа на тоя
Марио Кроненберг
9
4
Серж (преди 10 месеца)
Рейтинг: 127811 | Одобрение: 23626
И няма никой окачен на ченгела....Гняв Деба тая просмукана от престъпност и корупция държава, деба!БолестГняв

Последни новини

 
Всички права запазени © 2011 - 2023 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама