Потребителски профил

Чудомир

Регистриран: 09.04.2019
Ако стоиш достатъчно дълго край брега на реката...
ОдобрениеВсеки ваш коментар ви носи 5 точки. Когато получите 1 „харесване” на ваш коментар получавате още една точка. Общият брой точки от вашите коментари и „харесванията” определя вашия рейтинг. Рейтингът ви определя мястото ви в постоянната класация. Понякога ще стартираме игри с награди с период за състезание от 7 дни. При стартиране на игра с награди 5 % от точките ви рейтинг от постоянната класация ще се прехвърлят като бонус към играта с награди. Успех!
2
0
2

Рейтинг: 10

Място в класацията: 892

Коментари на Чудомир

Държавата продава за жълти стотинки военно поделение на Черноморец, хората твърдят: Земята си е наша, върнете ни я!

14:28:55 / 09.04.2019
2
2
Дори не знам откъде да започна... Съдейки по Вашата снимка, вие сте получили средното си образование през период, в който, смея да твърдя, българското училище предлагаше една много по-добра образователна програма. В същият период съм учил и аз, сравнявайки се с Вашата снимка. Та така... в българският език има само 3 рода и съответно само 3 неопределителни члена: един, една, едно. Прилагателните имена получават окончание "О" за среден род, без да се влияят от последната буква на съществителното към което се отнасят:  - еднО колелО - хубавО колелО  - еднО момичЕ - хубавО момичЕ  - еднО детЕ - хубавО детЕ  - еднО гаджЕ - бившО гадже  - и … еднО поделениЕ... бившО поделение. Няма такова животно като еднЕ гадже и еднЕ поделение / бившЕ гадже, бившЕ поделение !!! Някой ще каже - ама така го пише навсякъде, така се говори нявсякъде ... Откога неграмотността се използва като оправдание за разпространение на още по-голяма неграмотност. При това с поучителен тон. Ето само някой от най-крещящите примери, които ни заливат от ТВ екрана, от вестниците, от електронните медии, от радиото и т.н.:  - "днесКА": НЯМА такава дума!!!, има "ДНЕС" - "днес отидох на кино", но ни залива отвсякъде "днесКА отидох на кино"  - "навънКА": правилно е "навън" - "Да излезем навън?"  - "отпускА": правилната дума е "отпуск" (мъжки род)- "взех си отпуск по болест", но ни залива "излязох в отпуска" или дори преминаването ѝ в женски род: "моятА отпускА тази година не ми (до)стигна за нищо". При продължаващи тежки съмнения, погледнете и в Трудов Кодекс - "Право на платен годишен отпуск има всеки работник при следните условия ..." - това ми изглежда като да е употребено в мъжки род?  - "който" - използвана за обозначаване на повече от един обект/субект - правилно е да се използва само и единствено в единствено число  - "които" - използвана за обозначаване на един обект/субект - правилно е да се използва само и единствено в множествено число  - "ѝ" - "ударено и" / може да се замести и с "й", тъй като явно само в печатниците има все още тази буква, докато в електронните медии не се използва (Хм, а защо ли? Нещо свързано с неграмотността може би?... а? може би?). Използва се само в женски род.   Пример за неправилно използване на "ѝ": "На нея и остават още два дни отпуск".   Пример за правилно използване на "ѝ": "На нея ѝ(й) остават още два дни отпуск". За тези които стигнаха дотук: погледнете и изречението ми по-горе - "Ето само някой от най-крещящите примери..." - правилно, "някой" се използва само за единствено число, за множествено число е "някои". Открийте и другите двойки, ако искате да се ограмотите: който/които; някой/някои;...? Всички правописни, синтактични и логични грешки са изцяло и единствено по моя вина!
Класация Научи повече Всеки ваш коментар ви носи 5 точки. Когато получите 1 „харесване” на ваш коментар получавате още една точка. Общият брой точки от вашите коментари и „харесванията” определя вашия рейтинг. Рейтингът ви определя мястото ви в постоянната класация. Понякога ще стартираме игри с награди с период за състезание от 7 дни. При стартиране на игра с награди 5 % от точките ви рейтинг от постоянната класация ще се прехвърлят като бонус към играта с награди. Успех!
 
 
 
Всички права запазени © 2011 - 2024 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X