Потребителски профил

wiwaldi

Регистриран: 18.04.2019
ОдобрениеВсеки ваш коментар ви носи 5 точки. Когато получите 1 „харесване” на ваш коментар получавате още една точка. Общият брой точки от вашите коментари и „харесванията” определя вашия рейтинг. Рейтингът ви определя мястото ви в постоянната класация. Понякога ще стартираме игри с награди с период за състезание от 7 дни. При стартиране на игра с награди 5 % от точките ви рейтинг от постоянната класация ще се прехвърлят като бонус към играта с награди. Успех!
488
322
166

Рейтинг: 1662

Място в класацията: 183

Коментари на wiwaldi

Ангелкова обяви, че шезлонгите и чадърите по морето може да са безплатни на места

10:59:27 / 29.04.2020
1
1
на ЧЕРНОМОРЕЦ.."""  при  Пирата"""  наи- доброта  Бира  С   пържени картовки..

Журналистка отказа да е мисирка и каза на Борисов в ефир: Шиб.няк

11:37:35 / 16.04.2020
2
1
крис   //мисля   това  да  не  се  повтори  но  знам ли...БОГ  да пази България

Журналистка отказа да е мисирка и каза на Борисов в ефир: Шиб.няк

08:09:02 / 16.04.2020
2
1
Законът за защита на държавата (ЗЗД) е изключителен наказателен закон[size=1][url=https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0#cite_note-1][color=#0b0080][1][/url] в [url=https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F]България[/url], който е бил в сила от януари [url=https://bg.wikipedia.org/wiki/1924]1924[/url] до октомври [url=https://bg.wikipedia.org/wiki/1944]1944[/url] г. Гласуван е от [url=https://bg.wikipedia.org/wiki/21_%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5]21 Обикновено Народно събрание[/url] на [url=https://bg.wikipedia.org/wiki/4_%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8]4 януари[/url] 1924 г., влязал в сила с Указ № 2 от [url=https://bg.wikipedia.org/wiki/23_%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8]23 януари[/url] 1924 г. Изменян и допълван четири пъти чрез Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на държавата (ЗИДЗЗД).[/size][/color] [center][ltr]Съдържание [/ltr][/center] [ul] [li][url=https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0#%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8][color=#222222]1Предпоставки[/color][/url][/li] [li][url=https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0#%D0%A1%D1%8A%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5][color=#222222]2Съдържание и прилагане[/color][/url][/li] [li][url=https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0#%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F][color=#222222]3Опозиция[/color][/url][/li] [li][url=https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0#%D0%92%D0%B8%D0%B6%D1%82%D0%B5_%D1%81%D1%8A%D1%89%D0%BE][color=#222222]4Вижте също[/color][/url][/li] [li][url=https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0#%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8][color=#222222]5Източници[/color][/url][/li] [/ul] Предпоставки[font=sans-serif][color=#54595d][[url=https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0&veaction=edit&section=1]редактиране[/url] | [url=https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0&action=edit&section=1]редактиране на кода[/url]][/font][/color] Законът за защита на държавата (ЗЗД) е приет по предложение на [url=https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_(41)][color=#0b0080]правителството на Демократическия сговор (министър-председател Александър Цанков)[/url]. Правителството идва на власт чрез [url=https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%8E%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82]Деветоюнския преврат (1923)[/url] в условията на следвоенната обществена криза. Среща трудности в укрепването и функционирането си. Чрез този закон правителството на [url=https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80_%D0%A6%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2]Александър Цанков[/url] се стреми да узакони разправата с политическите си противници, организирали и осъществили [url=https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B2%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5]Юнското[/url] и [url=https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B2%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5]Септемврийското въстание[/url] от [url=https://bg.wikipedia.org/wiki/1923]1923[/url] г.[/color] Съдържание и прилагане[font=sans-serif][color=#54595d][[url=https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0&veaction=edit&section=2]редактиране[/url] | [url=https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0&action=edit&section=2]редактиране на кода[/url]][/font][/color] С 18 члена на закона са предвидени различни начини за противопоставяне: забрана на организации, постановяване на система на политически престъпления, установяване на строги санкции от 15 г. до доживотен строг тъмничен затвор и смъртна присъда. Системата на политическите престъпления включва: членство в забранени организации, въоръжена форма на борба, действия срущу въоръжените сили на държавата, изповядане на идеология, интернационални връзки и помагачество. Криминализират се користни престъпления по време на метеж или размирици. Чрез членството в забранени организации се въвежда колективната вина, която заменя принципа на личната отговорност.[size=1][url=https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0#cite_note-2][color=#0b0080][2][/url][/size][/color] На основание на ЗЗД се забранява съществуването на всички видове организации, групи, сдружения и други, които използват нелегални структури и революционни методи за постигане на своите цели. През април 1924 година, въз основа на закона, Върховният касационен съд обявява за разтурени [url=https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9A%D0%9F][color=#0b0080]БКП[/url], [url=https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_(%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F)]Партията на труда[/url], [url=https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%8A%D1%8E%D0%B7]Комунистическия младежки съюз[/url], [url=https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D1%8A%D1%8E%D0%B7]Общия работнически синдикален съюз[/url] и кооперация „Освобождение“, като имотите им се отнемат в полза на държавата.[size=1][url=https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0#cite_note-3][3][/url][/size][/color] Впоследствие ЗЗД многократно е допълван и променян. На [url=https://bg.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82][color=#0b0080]16 март[/url] [url=https://bg.wikipedia.org/wiki/1925]1925[/url] г. 21 Обикновено Народно събрание допълва ЗЗД чрез Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на държавата (ЗИДЗЗД). Увеличени са съществуващите по ЗЗД състави за много от провиненията. Прибавени са още 6 нови члена, а част от съществуващите са изменени, като целта е увеличаване на присъдите със [url=https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%8A%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5]смъртно наказание[/url]. Увеличена е долната и горна граница на наказанието „лишаване от свобода“. Максималният размер на съдебната глоба се увеличава до 500 000 лв. Увеличава се съставът на административното наказание „уволнение“, като то се прилага и за политически идеи. На основание на това изменение, още на [url=https://bg.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82]18 март[/url] Народното събрание отнема мандатите на 6 [url=https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB]народни представители[/url] комунисти. Чл. 13, ал. 2 въвежда изискването за доносителство от страна на роднините на извършителите на нарушение по смисъла на закона. Премахва се триинстационната съдебна система и се заменя с двуинстанционна. Апелативното обжалване на присъдите отпада, като се запазва касационното.[size=1][url=https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0#cite_note-4][4][/url][/size][/color] През юли 1934 г. след [url=https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82][color=#0b0080]Деветнадесетомайския преврат (1934)[/url] ЗЗД е допълнен за пореден път. Приета е от [url=https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_(50)]правителството на министър-председателя Кимон Георгиев[/url] Наредба-закон за изменение и допълнение на Закона за защита на държавата. С нея се намаляват възможностите за обжалване на произнесените присъди.[size=1][url=https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0#cite_note-5][5][/url] Едновременно е приет с наредба-закон и успоредния на ЗЗД изключителен наказателен Закон за защита безопасността на държавата (одобрен с указ № 13 от 1 септември 1934 г.).[url=https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0#cite_note-6][6][/url][/size][/color] Най-големи промени в ЗЗД са направени по време на [url=https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0][color=#0b0080]Втората световна война[/url]. Целта е неутрализиране на [url=https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F]комунистическите диверсии[/url] по време на войната. По предложение на [url=https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_(57)]първото правителство на Богдан Филов[/url], [url=https://bg.wikipedia.org/wiki/25_%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5]25 Обикновено Народно събрание[/url] приема изключителния наказателен Закон за допълнение и изменение на Закона за защита на държавата (3 – 6 септември 1941 г.). Допълват се 13 члена на ЗЗД, прибавят се 15 нови члена. Санкциите се увеличават и се налагат и за най-малки прояви на неподчинение. Смъртното наказание заляга в почти всички текстове на ЗЗД, като то не се отменя дори когато се отнася до непълнолетни. Класифициращият признак е „във военно време“, като делата по ЗЗД са подсъдни на военно-полевите съдилища. Допуска се публично изпълнение на присъда.[size=1][url=https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0#cite_note-7][7][/url][/size][/color] На 21 юли 1943 г. е приет нов Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на държавата. Съдържа 9 параграфа, уреждащи материалноправните и процесуалноправните норми на ЗЗД. Целта е съдебна защита на войската, полицията, жандармерията, военизирания персонал на железниците, пощите и телеграфа.[size=1][url=https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0#cite_note-8][color=#0b0080][8][/url][/size][/color] ЗЗД и ЗИДЗЗД е отменен с наредба-закон за отменяне на някои закони (обн. ДВ, бр.227 от 16 октомври 1944 г.) от [url=https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_(62)][color=#0b0080]първото правителство на ОФ[/url].[/color] Опозиция[font=sans-serif][color=#54595d][[url=https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0&veaction=edit&section=3]редактиране[/url] | [url=https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0&action=edit&section=3]редактиране на кода[/url]][/font][/color] Законът за защита на държавата предизвиква нееднозначна реакция в интелектуалните среди. Сред репресираните по този закон е и поетът [url=https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2][color=#0b0080]Гео Милев[/url], [size=1][url=https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0#cite_note-9][9][/url], който изразява опозицията си и в лирична форма[url=https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0#cite_note-10][10][/url]:[/size][/color] [table][tr][td][/td] [td]да могат задуши гордото съзнание гласа, който вика, мисълта, що грей, истината вечна, що вечно живей — измислиха всекой по една секира — днешните управници на България измислиха чудовищния Закон за „защита на държавата“ — за да уморят всичко, дето не умира![/td] [td][/td] [/tr] [/table]

Бургаският кмет Димитър Николов: И един турист да има след коронавируса, да дойде в Бургас, а не във Варна

15:22:07 / 01.04.2020
1
0
Да бе  бургас  ,,варна ......само  на  ЧЕРНОМОРЕЦ..при  Зоя  на  20  м от  плажа.   а да знаете  на  кръчмата  ;; при пирата;;  каква  ЦАЦА  С   БИРА  в  халби...Усмивка<3

Д-р Кунчев: Очакваме епидемията у нас да е с продължителност 2-3 месеца

12:02:37 / 13.03.2020
1
0
ХАХАхахахахаха ша  падна  от  смях...тоя  образ  бил  голям  пророк,,при  една  мутация  ...на  тази  зараза...испанският  грип  ще  ни  се  стори  като  настинка.ДАНО  ДА  ПОЗНАЕШ ЗА   2-  3  МЕСЕЦА,,

Д-р Петър Москов: Коронавирусът не е чума, но не е и грип. 5 % може да са в тежко състояние и няма държава, която да поеме толкова хора в болница

09:59:50 / 13.03.2020
1
0
преди  2  месеца  ви  казах  ,че  това, КО -16.проявява същите симптоми но  не е  ГРИП,,,нали  ви  цитирах  книгата  в  която  се пише за  този  ужким  ВИРУС,,,вие  го  подминавахте,,,за  това  сега  ви  казвам   нема  ваксина,,,само  у  дома.и  без  контакти с  заразени,,и  БОГ  ДА Е  С  НАС

Румен Гълъбинов: Рецесията в глобалната икономика вече е факт

09:46:26 / 13.03.2020
1
0
к-г   ОАЗИС  най- после  ще се очисти  от  бетонните  навлеци..короната  има  добра  страна..помня  как  хубаво  си беше  на  палатки..приятели  от  цял  свят..смях  бирени  бутилки о т  истинска  бира ЗАГОРКА се търкаляха на сутринтта../с  касите я  купувахме  пътйом от  Ст.Загора..

Борисов: Коронавирусът е произведен и пуснат от някоя гнусна гад. Гледали сме го по филмите

15:50:52 / 11.03.2020
3
0
до ВАРНА..нека  се  разследва  ...но  си мисля,че   Европа  може  опустее.Ванга го е  предсказала/дано  не е  верно/та  затова го  написах..;)

Борисов: Коронавирусът е произведен и пуснат от някоя гнусна гад. Гледали сме го по филмите

11:07:37 / 11.03.2020
2
3
абе  Пешо  ..кви  къщи  ,,кви  пет  лева...  а  сега  сериозно...световната  икономика може  да  понесе  огромни  загуби  ,рецесия,, бунтове на  населението. и    не дай си  боже  световен  конфликт...както  се  казва   МАЛКОТО  КАМЪЧЕ  ОБРЪЩА КОЛАТА.като  допълнение  испанският грип  е  от  1920 г..  :pouty:

Бойко Борисов: Прогнозите са, че в най-лошия случай от коронавирус ще умрат 3 млн. души. От испански грип загинаха 40 млн.

10:58:51 / 11.03.2020
0
1
щом  бойчето  е  мин.председател....нема  лабаво..аз  ти  вервам  майна..ти  не  си  кат  оня   дет  нъ  опрай  за  800  ДНИ..нали  си  спомняш..  Хахахаха  И  АЗ го  помня.--ВЕРВАЙТЕ СИ..

Каракачанов наблюдава мигранти от грешната страна на бинокъла

11:09:07 / 10.03.2020
1
1
до  шопа...изв.  ама  що  ми  се  струва  ,че  бинокълът е  обърнат  обратно..Усмивкатака,че  обекта  да  отдалечава...хм.

Специалист: Коронавирусът не е грип и не се влияе от повишаване на температурите навън

11:06:40 / 10.03.2020
1
0
абсолютно  верно..мисля си  /дано  не е  верно/ ВИРУСЪТ  ДА МУТИРА  от  високата температура  и  тогава да  стане  страшно

Асад: Ще употребим сила, ако американските и турските войски не напуснат Сирия

08:58:28 / 06.03.2020
0
0
https://www.youtube.com/watch?v=fM4lVDf0PtI-  среща путин-  асад  гледайте  я доста  е  вълнуваща

Путин и Ердоган започнаха преговори на четири очи в Кремъл

15:34:07 / 05.03.2020
0
0
АЗ  ДА  ПИТАМ:  след  тези  преговори   Стамбул ----- ..Цариград  или  Константинопол   ще  му  е  името

Нов закон ще изисква да преместим водомерите

13:58:40 / 05.03.2020
6
0
https://www.youtube.com/watch?v=JPEIuJ6qWAk----песента  се  казва  ЕНИЧАРИ  ОДАТ  МАМО

Сирийската армия е направила неуспешен опит да свали турски изтребител

10:47:23 / 05.03.2020
0
0
роби  това е  с 200...  а   не е   С  500

Извънредно положение в Калифорния заради коронавируса

08:45:07 / 05.03.2020
0
2
индианският  вожд  : О  Бледолоки..ще  ви  чакаме във  ''вечните  ловни  полета""Усмивка

Двама турски войници убити в Идлиб

11:54:12 / 04.03.2020
0
0
лошо  ..мислех  .че  повече  нема  да се  стреля..Намусен

Борисов: Ох, отдъхнах си, че няма да протестирате. Опасността от коронавируса расте

11:51:39 / 04.03.2020
0
0
сакън   viva  Boi4eto..как  тъй  ,,ТОЙ     пеш  ,,,на   жипка  .  на  вертолет...девет  годин   той  се  скита..под  вънкаштност  чужда  и  под  име  ново..за  България..и  сега   пак   ТОЙ   ..руският  газ  с   50  процента   надолу...туй  меркел  ...макрони.на  пръста  си  ги  върти,,,;)

Телевизия Скай: Турция използва сълзотворен газ срещу гръцките сили на границата

14:16:27 / 02.03.2020
0
1
Турция продължава да бомбардира сирийски ПВО-системи, танкове и друга бойна техника. Турски дронове са атакували цели южно от Халеб и край Хама. Руски източници съобщават, че за пръв път за целия сирийски конфликт 5 турски самолета Ф-16 са  навлезли в сирийското въздушно пространство и са нанесли бомбени удари срещу сирийски сили.вкараха  на  ВОВА   автогол...ми ся...лошо  мн  лошо..

Препоръчват отмяна на тържествата на Шипка заради коронавируса и грипа

14:10:08 / 02.03.2020
3
0
ОТ  ЗАДокеанското  посолство..са  го  пре..поръчали..да не се  нерви  тайпи

Мигранти: В Афганистан е лошо, но в България е "О, Боже"! Отиваме в Германия

09:41:54 / 02.03.2020
0
0
човекът  прави  сравнение ........ бат Бойко  ...той   Възкликва  О  БОЖЕ...Усмивка 

Дариткова: "Доброволната" карантина е за неосигурените пациенти

11:55:52 / 26.02.2020
0
0
хахахах  да  се  срещнеш  с  някой  ОСИГуРЕН  пациент  ама  заразенУсмивка

Кораб с китайски екипаж, плаващ от Южна Корея, пристигна в Бургас

11:17:33 / 26.02.2020
3
0
та  аз  да  ви  разказвам..по  св.Валю  беше..качвам  на  стоп  /софия -бургас/една девойка..оказа се китайка. пристигнала в българия преди  седмица.само малко англииски знаеше..вика  ми   ГОУ ГОУ  БУРГАС.ОК  викам  аз ..по  пътя  ми  вика  АИ ЕМ КОРОНА..забивам спирачки ,ми  ся..сещам се за  дедо ми .- чедо  ми каза  той .каквато и  болест  да  те налегне  САМО  двойно преварена станимашка ракия,вядя шишето от  багажника  и  викам на  китайчето--БУЛГАРИШЕ  МЕДИЦИН........след  една седмица  ми  звини  от КИТАЙ    ...но  проблем  ,,, ок,,  ай ем   ок...

Десислава Атанасова: Когато се установи, че това е пълна лъжа, Бойко Борисов ще ви осъди и ще си плащате до живот

15:13:58 / 24.02.2020
9
1
я стига,,,,ма  вии  направо  през  просото....къщи  палати.  дворци,,дрън  дрън. спокойно  бойче...аз съм  с  теб  ,,,ууууу  колко лоши  са  хората  само  завиждат..пък  ти  си  карай  джипката  и  хич  дан ти  пука..

Мартин Димитров: Търся русофил, който да е обърнал спестяванията си в рубли, за да се спаси от пагубното влияние на еврото

12:40:04 / 24.02.2020
1
1
1945  ялтенската  конференция  ..Сталин Рузвелт и  Чърчил  ..вземат  решение  за подялбата  на сфери  на влияние  ние  20 роцент  западно  и  80  процент руско.като резервна  валута  се приема  Американският  ДОЛАР.. та  ето  откъде идват  бедите ни

Бойко Борисов: Ще направя всичко, за да върна българите от чужбина в България

12:34:38 / 24.02.2020
3
0
сакън  Бойче  само така  ,,,имал  си  бил  имоти  у испания  ,,, глупости...и  това  за българите  ..  мн  добре..тука  у  майка България..  u  Faterland

Бойко Борисов: Сто пъти казах, че нямам нито къща, нито бизнес в Барселона

16:05:40 / 21.02.2020
3
0
според  Г Р У   ето  къде  живее  бойчето...... Бяла, спретната къщурка, две липи отпред. Тука майчина милувка сетих най-напред. Тука, под липите стари не веднъж играх; тука с весели другари скачах и се смях... Къщичке на дните злати, кът свиден и мил! И за царските палати не бих те сменил!  

Москва: България е съчинила сама сюжета, че Русия опитва да освободи Божков в ОАЕ

15:47:38 / 21.02.2020
1
0
         до партизанин  --  по  точно  колониално  робство..

Здравка Евтимова с вкаменяваща реч за обесването на Васил Левски: В залеза се ражда Нова България, защото ние сме научили младите да не се кланят

11:41:26 / 20.02.2020
2
0
браво...прекрасна  реч...напомня ни  за  ВаСИЛ КОЛАРОВ..бил е  изключителен  оратор..

Ненчев към Радев: Г-н президент, позорите България

16:08:10 / 19.02.2020
2
0
БОБА ФЕТ   моят чичо  Георги  се бил на ДРАВА...до  него  пада  бомба .. до  смърта си  беше  в  Лудницата  в   гр  Твърдица   /сливенско/

Хванаха шофьор да кара БМВ със 176 км/час край село Иваново

16:10:42 / 13.02.2020
0
0
амиии  БМВ с  176  КМ....   поне  с  276...

Българите единствени в НАТО вярват, че отношенията с Русия са по-важни от тези със САЩ

16:07:38 / 13.02.2020
2
2
тези с  отрицателното  мнение  работят в ТЕЦ овете..и  имат  кредити..

Арестуваха двама полицейски шефове в София

16:13:24 / 12.02.2020
3
0
у полицията  има  къртица...някой  ги е  предал///

Гешев за битовата престъпност: Ще станат нещата, иначе да закриваме държавата

16:10:37 / 12.02.2020
2
0
питане  ;; преди  09.09.1944 ...пак  Гешев  се е  казвал  ..главният  полицай  

Иван Бакалов: Чудя се, ако Тръмп нарече пуйки журналистките, какво ли ще стане?

12:48:23 / 06.02.2020
0
2
мисирки  се казва  ,,мисирки  не  пуйки  ....анадънму

Борисов: След 10-15 години сигурно няма да се занимавам с политика

12:43:45 / 06.02.2020
3
0
а  сакън  ...без  Бойчето  ...как  без  него...докато  си  жив  МИНИСТЪР  ПРЕДСЕДАТЕЛ...  КАЗАХ     Амин...Дай  БОЖЕ  1000  години/кръсти  се и  гледа към небето...//на   този   човек...

Тираджии: Помогнете, бедстваме от 16 часа на „Витиня“

12:37:25 / 06.02.2020
3
1
да  си  купите  танкове   и Б Т Р  -иУсмивка

Трима души са в хасковската болница със симптоми на коронавирус

11:55:08 / 04.02.2020
1
0
 на  ракия  и  хляб....и  вируса е  мъртъв..

Дядо Константин навърши 90 г., но все още работи като шлосер

10:11:55 / 03.02.2020
0
2
хм  и  после...всички  да  работим  до...Наследници, камбанен звън и яма сред цветята, лопата, кирка, поп и кръст, ковчег без тъй нататък.

19 минути: Хората обръщат левовете в евро, защото нямат доверие на правителството

10:04:22 / 03.02.2020
2
2
дойде  ми  една  мисъл  ...сетих се  за  една песен  .'' КАМЪНИТЕ  ПАДАТ.....'' хахахахаххаУсмивка

Предаваш стара кола – вземаш близо 2000 евро в Румъния

10:22:54 / 30.01.2020
2
0
споко  нексуса  е  в  сибир  ..на .........почивка дългосрочна

Руският патриарх: Българите трябва да ни обичат и да са ни благодарни

09:53:42 / 29.01.2020
1
0
пират  съгласен  съм   100  процент...но  има  нещо  мн по  важно...Буров го  споменава в  книгата  написана от  Памукчиев, накратко. Буров и  Клемансо са на  прием..след  св1...19  или  20 г.репарации за БГ.Нйои и т.н.и всичко  това ,че не сме католици,че Балдуиновите латини са избити от Калоян.ЗАПАДА  НИ МРАЗИ  защото  сме   ИЗТОЧНО ПРАВОСЛАВНИ..

Температурни аномалии в началото на февруари

09:43:12 / 29.01.2020
1
0
и   замириса  на  море...и  нека  вали  иначе  глад..

Одържавяването на лотариите влиза на първо четене в парламента

09:40:42 / 29.01.2020
1
0
вервай те   на  валерката...днес  тотото..утре  ТЕЦ овете..у   други ден  златните находища АСАРЕЛ   и  момчил град// и  да  се пуснат  всички  блокове на  АЕЦ козлодуй..мачкаи  валерка  омразните  соросоидиУсмивкаУсмивка

Паси зове: Борисов да звънне на президента на Китай за съвет как да управлява

15:39:30 / 27.01.2020
4
1
''''''Иначе той смята, че България не е черната овца на Европа спрямо Русия. Не можело да имаме балансирана политика с Русия. Те са ни влезли в леглата, категоричен беше той.'''''брейй   аз   съ   чудъ  що  у  леглото  мойта  говори  на   руски...хахахахахУсмивкаУсмивка

Искате да си купите къща за €1 в Италия? И този град вече предлага такава възможност

12:14:18 / 27.01.2020
1
0
до  пират  ...благодаря  ти  пират  инфото  е  от  голяма  полза ...живях  доста дълго в италия  гр.  Гроссето..на  150 км от  рим  ..може  пак  да  се  върна  там..

Искате да си купите къща за €1 в Италия? И този град вече предлага такава възможност

08:16:52 / 27.01.2020
0
0
до  админите..ако  е  възможно  напишете  градът с  латински букви  ..или  как  се  изписва на  италиански...неможем  да го  намерим на  картата..благодаря..

Кабинетът прие спасителния план за Перник, карат тръбите за водопровода с 300 тира

12:28:39 / 23.01.2020
1
0
е  тва е   ...браво  БОИКО...кефиш  ме  майна

Депутати предлагат два дни допълнителен платен отпуск за непушачите

12:26:54 / 23.01.2020
1
0
ПЕТЪК  ..СЪБОТА И  НЕДЕЛЯ...почивни  за  непушачи

Ердал Акалин: Американците напускат базата "Инджирлик" в Турция. Стотици турци остават без работа и препитание

12:08:27 / 23.01.2020
4
0
никога  не ще  се  махнат../шопа/ние  сме  колония..и това е  помниш  ли  ..има една  снимка  др.Брежнев  дава  огънче  на  др.  Живков...руски войски  никога  не е  имало в  БЪЛГАРИЯ...

Все по-малко сърби искат членство в ЕС

07:55:10 / 21.01.2020
1
1
ми  така  е.....после  без  кравички  без  пилета...без  прасенца....но  домати  без  вкус  колкото  искаш..Усмивка

Григор Лилов: В Русия се води подмолна борба. Изненадващо починаха 7 руски висши дипломати

11:43:28 / 17.01.2020
2
2
ест человек  ест  проблем  .....нет  человек  нет  проблем..Усмивка

Борисов: Путин ще дойде в България, ако го поканя

09:17:03 / 09.01.2020
2
1
нексус   ако  обича  не   обиждай  ...това  признак  на  ниска  култура  и  слаб  характер

Ердоган: "Турски поток" е исторически проект

15:17:12 / 08.01.2020
1
2
mashallah ердоган ефенди....

Проектът АЕЦ "Белене" приключи, категоричен е Валентин Златев

15:11:30 / 08.01.2020
1
0
Още докато го бранеше от кучетата, Петър Моканина разбра, че тоя непознат селянин не се е отбил при него току-тъй, а го гони някаква беда. Затуй той се и ядоса на кучетата, нахока ги и пак погледна селянина; по червения елек се познаваше, че е от торлаците, откъм Делиормана. .....................................има  други  Българи

Първата версия за смъртта на Силва Зурлева е за счупен врат

10:23:42 / 02.01.2020
2
1
Свидетели няма да има Автор: [url=https://m.helikon.bg/author/152-%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81-%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B8-%D0%A7%D0%B5%D0%B9%D1%81.html][color=#345cb1]Джеймс Хадли Чейс[/url][/color]

Откриха мъртъв 24-годишния Николай, когото издирваха в цяла София

09:33:28 / 19.12.2019
2
1
нексус...един  ден  да  имаш  деца  ....... ии  нали  се  сещаш.....Бог  да  прости  детето..

Петър Чолаков: Не, г-н Борисов, БКП е партията на вашата младост

13:54:10 / 13.12.2019
1
2
до  ''  ЧИЧО''  извинявай  би  ли  променил  ника  си...ако ме  питаш ''  защо'' ами  един  друг  човек  носи  това  име....роден  някъде  из  austria

Къци Вапцаров се отказа от веганството

12:24:15 / 12.12.2019
2
0
сетих  се  за АЛФ.. и  тои   ядеше  котки.. Усмивка

Днес избират председател на КПКОНПИ

09:32:44 / 11.12.2019
1
0
в българия  всичко  се  знае..  но  всички  ги е страх..и никой  не  смее да  говори ..

Депутат от ГЕРБ: Далеч сме от идеята, че въздухът ще стане кристално чист

09:28:08 / 11.12.2019
0
1
УсмивкаУсмивкаи  когато  токът  беше  0.01 лв..../ една стотинка.на  киловат /

Момичето, което почина във врачанско училище, било единствено в семейството

09:16:13 / 10.12.2019
3
0
едно  на  мама  и  татко...на  никого не пожелавам детето  да  изпревари  своите радители..Намусен

Силно земетресение разтърси Гърция

11:00:00 / 27.11.2019
0
1
мисля има  вулкан  на  този  остров...

Каракачанов: Всеки българин трябва да е подготвен за война

12:33:41 / 12.11.2019
3
0
https://www.youtube.com/watch?v=r30rUyIRzK0.....тоз на  кадрото  по ми  прилича  за  министър  на  ОТБРАНАТАУсмивка

Марешки размаха икона срещу депутатите, които работят за картелите

11:43:55 / 06.11.2019
1
2
така е   ...у зарата   дизело  ...е    1.90...щото  марешки  е  тук...

По-строги изисквания за пенсиониране, скача възрастта, ранното - по-трудно

15:52:13 / 04.11.2019
27
2
1984.   идват  японците  в   Ст.загора  ...влизат  в  ЗЗУ и   .....излизат  без  да  продумат... Правец   ...завод  за  електронни калкулатори.  ЕЛКА 128..ЕЛКА 131.като последният модел  вадеше  корен трети../моята  още работи.купил съм я през 1980./за сведение  само  casio правеше  от  същия модел.....за Дълговете...по време  на петролната криза  70те години  ..Русия ни  предоставя ПЕТРОЛ   на  стойност 1 000,000,000 /един милиард /долара ,който  ние продаваме и  разиграваме парите  на  лондонската  борса...ето  това е  истината...чаткаш ли  ...четете и  се  образовайте  ...не  пишете  глупости.Усмивка

Елена Поптодорова: България е вражеска държава за властите в Москва

09:47:06 / 31.10.2019
27
0
абе  ленче..ако  утре спрат газта от  РУСИЯ...не  ни  заредят  централите с  уран от русия..или  петрол от  русия..каква  песен  ще  запееш....

Пентагонът: Цената на F-35 пада с 13 %

12:35:33 / 30.10.2019
4
2
а нексус  под  друго  име....шумкарско  ми  звучи....пък  аз  си  мислех  ..че е  на  почивка  в   сибирУсмивка

Горбачов посочи победителите в Студената война

12:27:20 / 22.10.2019
5
4
а да  питам  ..имаше  нексус   ..чувам  заминал  за  сибир  на  дъъъъълга  ваканция

Симеон: Още не можем да се отървем от отпечатъка на марксизма

16:02:34 / 17.10.2019
10
1
800  дни   хахахахха  -ще  стигнеш  баща си  на  кукуво  лято--хааахах-

Моника Валериева прие исляма

12:43:24 / 04.10.2019
12
3
сура 19 от  корана  от  ю туб..едно  и  също с холи  байбъл

Борисов: Падането на санкциите срещу Русия не е по силите на България. "Южен поток" беше спрян под натиска на...

15:51:32 / 20.09.2019
7
3
преди  около  десет  години  имаше  референдум  за АЕЦ Белене...90 прцент за  да  се  направи.......................................ДЕМОКРАЦИЯ  ....хахахаха   за  незнаещите  Demokratia ([url=https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_language]Greek[/url]δημοκρατία) от  гръцки е  управление  на  народа. 

Данък "телевизор" влиза в парламента

10:11:34 / 20.09.2019
2
1
hava vergisi   -  данък  на  въздуха  който  дишаме.

Защо взривиха колата в Стара Загора? Полицай №1 разкри основната версия, по която работят

10:05:00 / 20.09.2019
3
0
абе  дивак   ...мисля  има  една  руска  песен..https://www.youtube.com/watch?v=cOBLoHfUB-0,,,,,,,9  грама в серце...

Данък "телевизор" влиза в парламента

13:45:22 / 19.09.2019
21
0
аз не  гледам  тв  и  нямам  телевизори  там  където  живея..и  как  питам  ще  плащам,,,,

Взривената кола е на частен съдия изпълнител

13:07:11 / 19.09.2019
11
1
пък  аз се  чудех що  така  към  2,10  еднооооооо   леееееко    ми  стана  ,,,едни  залени  морави  ,планини  и  реки  взех да  сънувамУсмивкаУсмивкаУсмивка

Протестиращи внесоха в парламента 15 882 подписа за промени в НК

11:46:59 / 18.09.2019
1
5
есть человек, есть проблема, нет человека, нет проблемы, товарищ Сталин,,

Заради такава снимка в най-изостаналата и корумпирана държава в ЕС България се влиза в ареста и те дават на съд!

10:18:56 / 17.09.2019
7
3
така е  ,,,,прилича  на ;;;; къде  да  разпъна  палатката  на  морето...ахаххахаха.  ДО  ДИВАКА-дивак не  са  дебили  а  кретени..

Наближава есенно захлаждане

10:14:32 / 17.09.2019
1
2
декември  на  море   т . на водата 25  гр.  на  въздуха  21гр

Новина от болницата: Цвета Караянчева с три винта в рамото след катастрофата

12:44:04 / 16.09.2019
11
4
новият  ТЕРМИНАТОР......ами  сега   ...........иде The Judgement day

Карадайъ: Държавата е в колапс! Спрете междуинституционалната война! Кризата е неизбежна!

12:57:02 / 04.09.2019
4
1
между  другото;  тоя  образ  има  доста  акъл в главата  си.. 

МВнР по повод изложба за 9 септември: Червената армия не е освободител, донесе репресии в Източна Европа

16:03:44 / 03.09.2019
23
1
1945 Ялтенската конференция ..Сталин ,,,,Рузвелт  Чърчил  ...вземат решение  за  подялбата на  СФЕРА на  влияние..на  Гърция  80процента  западно  и  20  руско ..Българиа  80  пр.  Руско влияние  20  пр.западно..Сърбия  40  западно  60  пр  руско..затова  ние  имахме  КОРЕКОМ...сърбите  имаха  международен паспорт и  работеха на  запад..а  вГърциа ходехме  на  екскурзии  мн.  по  свободно.. МН МОЛЯ не  пишете   глупости...прочетете  решенията  от самата конференция

Извънредно! Мая Манолова е катастрофирала

12:15:07 / 02.09.2019
23
7
МИШО    БИР...ТАААА

Банките масово вдигат такси и комисиони

09:02:17 / 02.09.2019
8
1
Ухилен-   1933 г  германия...едрият  капитал взима властта  и  познайте кой идва на власт
Класация Научи повече Всеки ваш коментар ви носи 5 точки. Когато получите 1 „харесване” на ваш коментар получавате още една точка. Общият брой точки от вашите коментари и „харесванията” определя вашия рейтинг. Рейтингът ви определя мястото ви в постоянната класация. Понякога ще стартираме игри с награди с период за състезание от 7 дни. При стартиране на игра с награди 5 % от точките ви рейтинг от постоянната класация ще се прехвърлят като бонус към играта с награди. Успех!
 
 
 
Всички права запазени © 2011 - 2024 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X